New-Fisking

Fisking​

Fisking

Gryllefjord har et aktivt fiskemiljø, med aktivitet både på hav, på kaia og i egnebuer. Fisket i de nære havområder rundt Senja har unike fiskemuligheter. I tidsrommet januar til mai er det muligheter for skreifiske, og i sommer månedene er det i tillegg til torsk gode muligheter til å fange storsei, og de fleste bunnfiskearter som kveite, uer, steinbit m,m. Fram til mai kan det være usikre værforhold, og en bør da drive fiske fra større båter. Kaikanten AS har samarbeid med lokale fiskere og kan booke større båt viss ønskelig. Du kan enten bare nyte den praktfulle båtturen, eller ønsker å ta de store torskene eller kveitene som lurer i dypet. Ved gode værforhold kan en fiske på tradisjonelt gode fiskeplasser litt ute i havet, men en kan også fiske inne i fjordene i ly av de storslåtte fjellene på ytre Senja. Vertskapet på Kaikanten kan anbefale gode fiskeplasser slik at sjansen for å få storfisken på kroken er stor.